iWeb - Få mere hjælp

background image

Få mere hjælp

Der er flere ressourcer, du kan benytte, hvis du får brug for ekstra hjælp, når du bruger
iWeb:
 Hjælp på skærmen: iWeb leveres med et indbygget hjælpesystem. Når iWeb er

åbent, kan du vælge Hjælp > iWeb-hjælp. Når hjælpen åbnes, kan du skrive et ord
eller udtryk i søgefeltet øverst i vinduet eller klikke på et emne for at få detaljerede
instruktioner i at udføre bestemte opgaver.

 Videoøvelser: Disse korte videoer viser, hvordan du kan udføre almindelige opgaver i

iWeb. Du får adgang til dem ved at åbne iWeb-hjælp og klikke på
“Instruktionsvideoer” (findes kun på nogle sprog).

 Hjælpetekster: Findes til mange emner på skærmen. Du viser en hjælpetekst ved at

holde markøren over et emne i nogle få sekunder.

background image

www.apple.com/iweb

© 2008 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Apple, Apple-logoet, iLife, iPhoto, iTunes og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc.
og registreret i USA og andre lande. iWeb og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc.
iTunes Store og .Mac er servicemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og
andre lande. MobileMe er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Andre nævnte produkt-
og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

DK019-1284-A 07/2008