iWeb - Oprette en blog

background image

Oprette en blog

En blog er en journal, der overføres til Internet, så andre kan læse den. Ordet blog er en
forkortelse for web log. Når nye optegnelser publiceres, findes de forrige optegnelser
altid i et arkiv. Blogs organiseres normalt sådan, at de nyeste optegnelser vises først.

Brug vinduet
Medieindeks til at ændre
layout og format på
indekssiden til Mine
album.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iWeb

15

iWeb indeholder to typer blogskabeloner: Blog og Podcast. En podcast er et lyd- eller
videoarkiv, der minder meget om en radio- eller tv-udsendelse på Internet. Du kan
fremstille dine egne podcasts og lade besøgende hente dem en efter en eller hente
nye episoder automatisk ved at abonnere på dem.

Du kan både føje lyd og video til skabelonerne Blog og Podcast.

I denne øvelse skal du føje en blog til dit websted og lære, hvordan du føjer nye
optegnelser til den.

Du tilføjer en blog på følgende måde:

1

Klik på knappen Tilføj (+) (eller vælg Arkiv > Ny side).

2

I skabelonvælgeren skal du vælge et tema på listen til venstre (øvelsen bruger Moderne
ramme).

3

Vælg Blog fra miniaturerne til højre, og klik derefter på Vælg.

Den første blogoptegnelse med den aktuelle dato vises.

4

Dobbeltklik på eksempelteksten for at oprette din egen titel og brødtekst eller for at
ændre datoen.

Når du tilføjer en side vha. en af blogskabelonerne (Blog eller Podcast), vises tre
symboler i indholdsoversigten:

 Blog er den side, de besøgende ser. Den indeholder uddrag (den indledende tekst)

fra dine nyeste blogoptegnelser. Besøgende kan klikke på “Læs mere” for at se hele
optegnelsen.

Alle dine
optegnelser vises
her. Klik på en
optegnelse for at
vise den nedenfor.

Skriv indholdet af
bloggen her.

Træk et billede,
lydarkiv eller en film
til medieeksemplet.

Skriv titlen på

optegnelsen her.

background image

16

Kapitel 2

Lær at bruge iWeb

 Optegnelser er det sted, hvor du opretter og redigerer optegnelser. Besøgende på

dit websted kan ikke se denne side, men hvis de klikker på et uddrag på
hovedblogsiden, ser de hele optegnelsen.

 Arkiv indeholder alle dine optegnelser, inklusive dem der ikke vises på hovedsiden.

Blogskabelonen inkluderer en henvisning til arkivet på hovedblogsiden.

Du tilføjer en ny blogoptegnelse på følgende måde:

1

Klik på Optegnelser i indholdsoversigten.

2

Klik på knappen Tilføj optegnelse.

Den nye optegnelse vises under titellisten med eksempeltekst og -grafik.

3

Dobbeltklik på eksempelteksten for at ændre titlen og føje din egen tekst til
optegnelsen.

4

Træk grafik fra iPhoto eller et andet sted på computeren for at erstatte
eksempelgrafikken. (Hvis mediebrowseren ikke er åben, skal du klikke på Medier på
værktøjslinjen og derefter klikke på Fotografier for at få adgang til dine fotografier.)

Hvis du foretager ændringer i en blogoptegnelse som at ændre skriften eller
baggrundsfarven, kan du dublere optegnelsen, næste gang du tilføjer en optegnelse
og på den måde bevare de samme formater.

Du opretter en ny optegnelse med dine egne formater på følgende måde:

1

På listen Optegnelser skal du vælge den side, hvis format du vil dublere.

2

Vælg Rediger > Dubler.

3

Skriv en titel til den nye optegnelse, og erstat teksten og grafikken med det nye
indhold.

Du skriver og redigerer
optegnelser ved at klikke
på Optegnelser. Arkivet
indeholder optegnelser,
der ikke vises på
hovedsiden.

Denne side er den side,

de besøgende ser. Den

viser uddrag af dine

nyeste blogoptegnelser

og en henvisning til

arkivet.

background image

Kapitel 2

Lær at bruge iWeb

17

Du redigerer eksisterende blogoptegnelser på følgende måde:

m

Vælg optegnelsen på titellisten, og foretag dine ændringer i optegnelsen under listen.