iWeb - Foretage ændringer i dit websted

background image

Foretage ændringer i dit websted

De fleste websteder skal opdateres fra tid til anden. Hvis du har en blog eller har
publiceret podcasts, foretager du hyppige ændringer. Hvis disse ændringer skal kunne
ses på Internet, skal du publicere dit websted igen for at opdatere websiderne.

Når du klikker på Publicer (til MobileMe-websteder), publiceres alle de websteder og
sider, som du har ændret, siden du sidst publicerede, igen. Med andre ord: Du kan ikke
publicere udvalgte websteder eller websider. Hver gang du klikker på Publicer eller
vælger en af publiceringskommandoerne på Arkivmenuen, vil dine publicerede
websteder svare til webstederne og websiderne i iWeb.

Hvis du allerede har hjemmesideindhold på dit websted på
MobileMe

Hvis du tidligere har publiceret websider vha. HomePage, findes de stadig på:

http://homepage.mac.com/ditmedlemsnavn

Websteder, som du opretter i iWeb og publicerer til MobileMe, er tilgængelige på:

http://web.me.com/ditmedlemsnavn

Bemærk: Du kan ikke redigere HomePage-websteder i iWeb.

background image

24

Kapitel 2

Lær at bruge iWeb