iWeb - Før du begynder

background image

Før du begynder

Udskriv dokumentationen, før du begynder, for at gøre det lettere at udføre opgaverne
i øvelserne.

I mange af de viste opgaver i øvelsen (og i iWeb-hjælp) skal du vælge
menukommandoer, der ser således ud:

Vælg Rediger > Kopier.

Det første ord efter

Vælg

er navnet på en menu på menulinjen i iWeb. Det eller de

næste ord er de kommandoer, du vælger på menuen.

Du kan altid holde op med at gennemgå øvelsen ved at vælge iWeb > Slut eller ved at
klikke på den røde knap øverst til venstre i iWeb-vinduet. Næste gang du åbner iWeb,
vises dit websted, ligesom det så ud, da du forlod det.

Sørg for at arkivere dit arbejde regelmæssigt ved at vælge Arkiv > Arkiver.

Mor dig, og eksperimenter lige så meget, du vil. Du kan altid fortryde en handling ved
at vælge Rediger > Fortryd lige så mange gange, det er nødvendigt for at fjerne de
ændringer, du foretager. Kommandoen Fortryd fjerner ikke det, du arkiverer.