iWeb - Valokuvien ja valokuva-albumien lisääminen

background image

Valokuvien ja valokuva-albumien lisääminen

iWeb sisältää työpohjia sivuille, joissa on pääasiassa valokuvia ja elokuvia tekstin sijaan.
 Valokuvat-työpohja sisältää valokuvaruudukon, joka pitää lisättäessä automaattisesti

huolen jokaisen valokuvan koosta ja sijoittelusta ja tarjoaa kuvatekstipaikanvaraajan
jokaiselle kuvalle. Se sisältää myös Toista kuvaesitys -painikkeen, jota osoittamalla
vierailijat voivat katsella sivun kuvia kuvaesityksenä.

Kiinteiden ja kelluvien kohteiden sijoittaminen

Jos haluat sijoittaa kohteen (mukaan lukien valokuvia ja muita kuvia) tekstin keskelle
tai jonnekin, jossa ei ole paikanvaraajakuvaa, se voidaan tehdä kahdella eri tavalla:
kiinteänä kohteena tai kelluvana kohteena.

Kiinteät kohteet sijoitetaan tekstilaatikoiden ulkopuolelle. Voit vetää kiinteän kohteen
mihin tahansa sivun kohtaan ilman, että se vaikuttaa tekstiin tai ilman, että teksti tai
muu kohde vaikuttaa siihen.
Kelluvat kohteet sijoitetaan tekstin sisään, jolloin ne siirtyvät tekstin mukana
tekstimäärän lisääntyessä.

Jos sijoitat kohteen tekstilaatikon sisään, sen on oltava kelluva kohde. Voit kierrättää
tekstin vain kelluvien kohteiden ympäri. Lisätietoja löytyy iWeb-ohjeista.

background image

12

Luku 2

Opi käyttämään iWebiä

 Omat albumit -työpohjalla luodaan hakemistosivu useita valokuva- ja elokuva-

albumeita varten. Kutakin albumia edustaa sivulla jokin albumin valokuvista. Elokuvia
edustavat niiden tunnistekuvat. Vierailijat osoittavat valokuvaa tai tunnistekuvaa
katsellakseen albumia tai elokuvaa. Kun vierailijat liikuttavat hiirtä albumin yllä,
he näkevät minikuvaesityksen.

Huomaa: Voit lisätä valokuvia ja elokuvia mille tahansa sivulle (ei vain Valokuvat- tai
Omat albumit -työpohjilla luoduille) vetämällä ne vain sivulle. Kuitenkin vain Valokuvat-
tai Elokuvat-työpohjilla luodut sivut voidaan lisätä Omat albumit -hakemistosivulle.

Tällä oppitunnilla lisäät verkkosivustollesi Valokuvat-sivun ja Omat albumit -sivun
ja lisäät niihin omat valokuvasi ja albumisi.

Valokuvat-sivun lisääminen:

1

Osoita lisäyspainiketta (+) (tai valitse Arkisto > Uusi sivu).

2

Valitse työpohjan valitsimessa vasemmalla olevasta luettelosta teema.

3

Valitse oikealla olevista työpohjista valokuvat ja osoita sitten Valitse.

Uusi sivu sisältää valokuvaruudukon, jossa on paikanvaraajat valokuville.

4

Jos mediaselain ei ole avoinna, osoita työkalupalkissa Media ja osoita sitten Valokuvat.

5

Valitse tapahtuma tai albumi, joka sisältää lisättävät valokuvat.

6

Vaitse valokuvat Mediaselaimen alareunan miniatyyreistä.

Voit Vaihto-osoittaa useita kuvia tai Komento-osoittaa valokuvia, jotka eivät ole
toistensa vieressä.

7

Vedä valokuvat Valokuvat-sivun valokuvaruudukkoon.

Valokuvaruudukon ympärillä näkyy sininen viiva, kun vedät kuvia ruudukon päälle.
Kun pudotat valokuvat valokuvaruudukon päälle, ne korvaavat olemassa olevat
paikanvaraajakuvat.

Jos vedät paikalleen vain yhden kuvan, kaikki muut valokuvaruudukon paikanvaraajat
katoavat. Älä kuitenkaan huolestu — seuraava valokuva, jonka vedät
valokuvaruudukkoon, muotoillaan automaattisesti samalla tavoin kuin ensimmäinen
käyttäen samaa tyyliä ja kokoa. Voit lisätä jopa 500 valokuvaa tai elokuvaa Valokuvat-
sivulla olevaan albumiin.

8

Osoita kunkin valokuvan alla olevaa paikanvaraajatekstiä ja kirjoita kuvateksti.

Kun valokuvat ovat nyt paikallaan, voit säätää valokuvien asettelua
valokuvaruudukossa. Muuta valokuvien järjestystä vetämällä niitä.

background image

Luku 2

Opi käyttämään iWebiä

13

Kun osoitat valokuvaa, Valokuvaruudukko-ikkuna tulee näkyviin. Tämän ikkunan
asetusten avulla voit muun muassa muuttaa kaikkien sivulla olevien valokuvien
kehysten tyyliä tai sarakkeiden lukumäärää tai asettaa kuvatekstit päälle tai pois päältä.
Lisätietoja näiden asetusten käyttämisestä saat katsomalla iWeb-ohjeiden kohdasta
”Valokuvien asettelun muuttaminen Valokuvat-työpohjan avulla”.

Jos valokuvaruudukon valokuvien määrä ylittää ”Kuvia arkille” -asetuksen
Valokuvaruudukko-ikkunassa, iWeb jakaa valokuvaruudukon useiksi eri sivuiksi
valokuviasi varten ja lisää sivunumeroita ja navigointinuolia.

Työskennellessäsi iWebissä
valitse näkymäksi
numeroidut Valokuvat-sivut
tai katsele yhtä rullattavaa
sivua. Tämä asetus ei vaikuta
vierailijan näkymään.

Valitse kehyksen tyyli.

Valokuvien asettelun
muuttaminen
valokuvaruudukossa.

Sivun numerot ja
navigointinuolet näkyvät,
kun valokuvia on
enemmän kuin ”Kuvia
arkille” -asetuksessa.

background image

14

Luku 2

Opi käyttämään iWebiä

Toinen tapa järjestää valokuvia on käyttää yksityiskohtaista näkymää. Kun kaksois-
osoitat valokuvaa Valokuvat-sivulla, valokuva suurenee, jolloin voit nähdä sen
yksityiskohtaisemmin. Osoittamalla yksityiskohtaisen ikkunan yläreunassa olevia
näkymäpainikkeita näet valokuvaselaimen yläreunan päällä valokuvien miniatyyrikuvia.
Kun osoitat valokuvaselaimessa miniatyyrikuvaa, suurennettu kuva näkyy alla.
Verkkosivustollasi vierailevat kävijät näkevät tämän näkymän, kun he osoittavat
Valokuvat-sivulla olevaa valokuvaa.

Useiden valokuva-albumien lisääminen sivulle

Jos sinulla on useita valokuva- tai elokuva-albumeita, voit luoda Omat albumit -sivun,
joka toimii yhtenä hakemistosivuna kaikille albumeillesi. Useiden verkkosivustosi
navigointivalikossa näkyvien albumien sijaan vierailijat voivat osoittaa yhtä, Omat
albumit -sivulle vievää linkkiä. Tällöin he pääsevät suoraan käsiksi kaikkiin albumeihisi.

Kun Omat albumit -sivulla vierailevat kävijät liikuttavat hiirtä albumien päällä, he voivat
katsella kuvaesitystä albumin kehyksessä siirtymättä pois sivulta. Kun he osoittavat
albumia, se avautuu ja he voivat katsella valokuvia suuremmassa kuvaesityksessä.

Omat albumit -sivun lisääminen:

1

Osoita lisäyspainiketta (+) (tai valitse Arkisto > Uusi sivu).

2

Valitse työpohjan valitsimessa vasemmalla olevasta luettelosta teema.

3

Valitse oikealla olevista työpohjista Omat albumit ja osoita sitten Valitse.

Uusi sivu sisältää albumiruudukon, jossa on paikanvaraaja-albumi.

4

Vedä Valokuvat-sivu sivupalkista Omat albumit -sivun albumiruudukkoon.

Kun vedät valokuva-albumeita Mediaselaimesta albumiruudukkoon, iWeb luo
automaattisesti Valokuvat-sivun albumia varten ja lisää sen Omat albumit -hakemistoon.

Albumeiden uudelleenjärjestäminen Omat albumit -sivulla:

m

Vedä Valokuvat-sivut (Omat albumit -kohdan alla sivupalkissa) siihen järjestykseen,
jossa haluat niiden näkyvän.

Osoittamalla
miniatyyrikuvia näet
kuvan suurennettuna alla.
Osoittamalla nuolia näet
edellisen tai seuraavan
miniatyyrikuvasarjan.

background image

Luku 2

Opi käyttämään iWebiä

15

Osoittamalla albumia näet Mediahakemisto-ikkunan, jossa voit asettaa sarakkeiden
määrän, säätää välistystä ja tehdä muita säätöjä sivun asetteluun. Voit muuttaa
siirrostehostetta valokuvien välillä valitsemalla vaihtohdon ”Albumin animaatio”
-ponnahdusvalikosta.

Tee kokeiluja lisäämällä valokuvia ja albumeita ja säätämällä Valokuvat- ja Omat albumit
-sivujen asettelua. Voit etsiä lisätietoja iWeb-ohjeista.