iWeb - De naam van een site of pagina wijzigen

background image

De naam van een site of pagina wijzigen

Wanneer u een website of webpagina toevoegt, krijgt deze een standaardnaam. De
naam van de site verschijnt in de URL van de website:

http://web.me.com/UwAccountNaam/SiteNaam

De naam van de pagina verschijnt boven in het browservenster van de bezoeker.

U kunt de naam van uw site of van een of meer van uw pagina's wijzigen, zodat de
naam iets over de inhoud zegt.

Webpagina's en websites verwijderen

U kunt een webpagina of website verwijderen door deze in de navigatiekolom te
selecteren en op de Delete-toets te drukken. De webpagina wordt automatisch uit
het navigatiemenu verwijderd en de inhoud wordt permanent verwijderd, tenzij u
direct het herstelcommando uit het Wijzig-menu kiest.

Als u al een website op MobileMe hebt gepubliceerd, wordt de website niet
onmiddellijk van het web verwijderd wanneer u de site of een van de pagina's van de
site in iWeb verwijdert. De volgende keer dat u de website met iWeb publiceert,
wordt de site of pagina van het web verwijderd.

Een website moet ten minste één pagina bevatten. Als u de enige pagina van een
site probeert te verwijderen, verschijnt de sjabloonkiezer. Wanneer u een
gepubliceerde website verwijdert (en niet een site met dezelfde sitenaam opnieuw
publiceert), krijgen bezoekers van de site (die de URL typen of een bladwijzer
gebruiken) een melding te zien dat de site onvindbaar is.

Raadpleeg iWeb Help voor meer informatie.

De naam van de site die

u hier opgeeft, maakt

deel uit van de URL van

de website.

De naam van de
pagina wordt in de
URL van de website
en boven in het
venster van de
webbrowser
weergegeven.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iWeb

23

Belangrijk:

Als u een site publiceert en later de naam ervan wijzigt, werken de

koppelingen naar uw site die al zijn aangemaakt (zoals bladwijzers die door uw
bezoekers zijn gemaakt) niet meer. Daarom is het verstandig de bezoekers van uw
site op de hoogte te brengen van de nieuwe naam, met name abonnees van uw blogs
of podcasts.

De naam van een site of pagina wijzigen

m

Klik dubbel op de naam in de navigatiekolom en typ de nieuwe naam.