iWeb - Foto’s en fotoalbums toevoegen

background image

Foto's en fotoalbums toevoegen

iWeb bevat sjablonen voor pagina's die vooral foto's en films bevatten en in
verhouding veel minder tekst.
 De fotosjabloon bevat een fotoraster dat ervoor zorgt dat elke foto bij het toevoegen

automatisch het juiste formaat krijgt en juist wordt gepositioneerd. Ook bevat deze
sjabloon een plaatsaanduidingsbijschrift voor elke foto. De fotosjabloon bevat
bovendien de knop 'Speel diavoorstelling af' waarop uw bezoekers kunnen klikken
om de foto's in een diavoorstelling te bekijken.

Zwevende en vaste objecten invoegen

U kunt op twee manieren een object (een foto of een andere afbeelding) in lopende
tekst of buiten een plaatsaanduiding voor afbeeldingen plaatsen: als een vast object
of als een zwevend object.

Vaste objecten worden buiten tekstvakken op de pagina geplaatst. U kunt een vast
object naar elke willekeurige positie op de pagina slepen zonder dat het van invloed
is op tekst of beïnvloed wordt door tekst (of andere objecten).
Zwevende objecten worden opgenomen als onderdeel van de tekst, zodat het
object wordt verplaatst naarmate de tekst langer wordt.

U kunt alleen zwevende objecten in een tekstvak plaatsen. U kunt tekst alleen rond
zwevende objecten laten omlopen. Raadpleeg iWeb Help voor meer informatie.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iWeb

13

 Met de sjabloon 'Mijn albums' wordt een indexpagina aangemaakt voor meerdere

foto- en filmalbums. Voor elk album wordt een van de albumfoto's weergegeven.
Voor elke film wordt een filmposter weergegeven. Bezoekers kunnen op een foto of
filmposter klikken om het album of de film te bekijken. Wanneer bezoekers hun muis
op een album plaatsen, worden een minidiavoorstelling weergegeven.

Opmerking: U kunt foto's en films aan elke pagina toevoegen (niet alleen aan pagina's
die met de fotosjabloon of de sjabloon 'Mijn albums' zijn aangemaakt) door ze
eenvoudig naar de pagina te slepen. U kunt aan de indexpagina van 'Mijn albums'
echter alleen pagina's toevoegen die aan de hand van de sjabloon 'Foto's' of de
sjabloon 'Film' zijn aangemaakt.

In deze oefening voegt u een fotopagina en een pagina 'Mijn albums' aan uw website
toe en voegt u vervolgens foto's en albums aan deze pagina's toe.

Een fotopagina toevoegen

1

Klik op de knop met het plusteken (of kies 'Archief' > 'Nieuwe pagina').

2

Selecteer in de sjabloonkiezer een thema in de linkerkolom.

3

Selecteer 'Foto's' in de lijst met sjablonen aan de rechterzijde en klik vervolgens op
'Kies'.

De nieuwe pagina bevat een fotoraster met plaatsaanduidingfoto's.

4

Als de mediakiezer niet is geopend, klikt u op de knop 'Media' in de knoppenbalk en
klikt u vervolgens op 'Foto's'.

5

Kies de gebeurtenis die of het album dat de foto's bevat die u wilt toevoegen.

6

Selecteer onder in de mediakiezer de gewenste foto's.

U kunt meerdere foto's selecteren door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u
met de muis klikt. Om foto's te selecteren die niet naast elkaar worden weergegeven,
houdt u de Command-toets ingedrukt.

7

Sleep de foto's naar het fotoraster op de fotopagina.

Als u de foto's naar het raster sleept, verschijnt er een blauwe lijn rondom het raster. Als
u de foto's op het raster plaatst, worden de plaatsaanduidingsafbeeldingen door uw
foto's vervangen.

Als u slechts één foto sleept, verdwijnen alle andere plaatsaanduidingen in het
fotoraster. De volgende foto die u naar het fotoraster sleept, wordt echter automatisch
net zo opgemaakt als de eerste foto, met dezelfde stijl en grootte. U kunt tot 500 foto's
of films aan een album op een fotopagina toevoegen.

8

Klik op de plaatsaanduidingstekst onder elke foto en typ een bijschrift.

Wanneer alle foto's zijn geplaatst, kunt u de lay-out van de foto's in het fotoraster
wijzigen. Om de foto's in een andere volgorde weer te geven, sleept u ze naar de
gewenste positie.

background image

14

Hoofdstuk 2

Leren werken met iWeb

Wanneer u op een foto klikt, verschijnt het venster 'Fotoraster'. In dit venster kunt
u onder andere een ander kader voor alle foto's op de pagina kiezen, het aantal
kolommen wijzigen en bijschriften in- of uitschakelen. Raadpleeg voor meer informatie
over het gebruik van deze instellingen “De indeling van foto's in een fotosjabloon
wijzigen” in iWeb Help.

Als het aantal foto's in het fotoraster groter is dan het aantal dat is ingesteld bij 'Foto's
per pagina' in het venster 'Fotoraster', wordt het fotoraster opgesplitst in verschillende
pagina's en wordt elke pagina voorzien van een paginanummer en navigatiepijlen.

U kunt uw foto's ook ordenen in de detailweergave. Als u dubbel klikt op een foto in
een fotopagina, wordt de foto vergroot zodat u deze gedetailleerder kunt bekijken.
Met behulp van de knoppen boven in het detailvenster kunt u bovenin miniaturen van
de foto's in een fotokiezer bekijken. Als u op een miniatuur klikt, wordt de foto vergroot
weergegeven. Bezoekers van uw website kunnen deze weergave ook tonen wanneer
ze op een foto op uw fotopagina klikken.

Hiermee kunt u in iWeb paginanummers
op genummerde pagina's in de
fotosjabloon weergeven of een pagina
weergeven waarin u kunt scrollen. Deze
instelling heeft geen invloed op de
weergave voor bezoekers van uw site.

Hier kiest u een stijl voor

het kader.

Hiermee wijzigt u de lay-out van foto's in
het fotoraster.

In het fotoraster worden
paginanummers en
navigatiepijlen weergegeven
wanneer het raster meer foto's
bevat dan u hebt ingesteld bij
'Foto's per pagina'.

U kunt een foto vergroot
weergeven door op de
desbetreffende miniatuur
te klikken. Klik op de
pijlen om de vorige of
volgende set miniaturen
weer te geven.

background image

Hoofdstuk 2

Leren werken met iWeb

15

Meerdere fotoalbums aan een pagina toevoegen

Als u meerdere foto- of filmalbums hebt, kunt u een pagina 'Mijn albums' toevoegen
om één indexpagina voor alle albums in te stellen. Bezoekers van uw site kunnen in
de pagina 'Mijn albums' op één koppeling klikken om in één oogopslag toegang te
hebben tot al uw albums.

Wanneer bezoekers in de pagina 'Mijn albums' de muis op het album plaatsen, kunnen
ze in het kader van het album direct op de pagina een diavoorstelling bekijken.
Wanneer ze op het album klikken, wordt het album geopend en kunnen ze de foto's in
een grotere diavoorstelling bekijken.

Een pagina 'Mijn albums' toevoegen

1

Klik op de knop met het plusteken (of kies 'Archief' > 'Nieuwe pagina').

2

Selecteer in de sjabloonkiezer een thema in de linkerkolom.

3

Selecteer 'Mijn albums' in de lijst met sjablonen aan de rechterzijde en klik vervolgens
op 'Kies'.

De nieuwe pagina bevat een albumraster met een plaatsaanduiding voor een album.

4

Sleep uw fotopagina van de navigatiekolom naar het albumraster op de pagina 'Mijn
albums'.

Als u een fotoalbum van de mediakiezer naar het albumraster sleept, wordt
automatisch een fotopagina voor het album aangemaakt en wordt deze pagina
toegevoegd aan de indexpagina 'Mijn albums'.

De albums op de pagina 'Mijn albums' anders ordenen

m

Sleep de fotopagina's (onder 'Mijn albums' in de navigatiekolom) in de gewenste
volgorde.

Als u op een album klikt, wordt het venster 'Media-index' geopend. Hierin kunt u het
aantal kolommen instellen, de spatiëring aanpassen en andere wijzigingen in de lay-
out van de pagina aanbrengen. U kunt de overgangseffecten tussen foto's wijzigen
door een optie uit het venstermenu 'Albumanimatie' te kiezen.

U kunt naar hartenlust experimenteren met het toevoegen van foto's en albums en het
aanpassen van de lay-out van de fotopagina en de pagina 'Mijn albums'. Raadpleeg
iWeb Help voor meer informatie.

In het venster 'Media-
index' kunt u de lay-out
en opmaak van de
indexpagina 'Mijn
albums' wijzigen.

background image

16

Hoofdstuk 2

Leren werken met iWeb