iWeb - De iWeb-interface

background image

De iWeb-interface

Navigatiekolom

De websites en webpagina's die u maakt, verschijnen in deze kolom. U kunt de
pagina's in een site of de subpagina's in een blog tonen of verbergen door op de
driehoekjes te klikken. U wijzigt de volgorde van de pagina's door ze in de lijst naar een
andere positie te slepen. U kunt zelfs een pagina van de ene website naar de andere
slepen.

Werkgebied van de

webpagina

Hier kunt u de

webpagina bewerken

door bijvoorbeeld de

tekst aan te passen,

afbeeldingen, films en

koppelingen toe te

voegen en de

verschillende onderdelen

op de gewenste positie

in de pagina te plaatsen.

Navigatiekolom

Alle websites en

webpagina's die u maakt,

verschijnen in deze

kolom. Klik op een

pagina om deze in het

werkgebied weer te

geven.

Plaatsaanduidings-
tekst en
-afbeeldingen

Klik op de
plaatsaanduidings-
tekst en typ uw
eigen koppen en
tekst. Sleep uw
eigen afbeeldingen
naar de plaats-
aanduidingen voor
afbeeldingen.

Navigatiemenu

Alle pagina's van de
site worden hier
weergegeven.
Bezoekers kunnen
op deze koppelingen
klikken om uw
webpagina's te
bekijken.

background image

Hoofdstuk 1

Welkom bij iWeb

7

Werkgebied van de webpagina

Het werkgebied is de plek waar u het materiaal voor een webpagina plaatst. Om
afbeeldingsbestanden, filmbestanden en audiobestanden aan uw website toe te
voegen, sleept u deze eenvoudig naar het werkgebied.

Het werkgebied bestaat uit vier verschillende gedeelten:

Â

De navigatiebalk, die het navigatiemenu bevat (de inhoudsopgave van de website)

Â

De koptekst boven in de pagina

Â

De voettekst onder in de pagina

Â

De broodtekst tussen de kop- en voettekst

Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp “Informatie over gebieden van
webpagina's” in iWeb Help.

background image

2

8

2