iWeb - Woordenlijst

background image

Woordenlijst

Hieronder volgen korte definities van een aantal termen die u zult tegenkomen
wanneer u met iWeb werkt.
Â

AdSense-advertentie:

Een dienst van Google waarmee u op elke pagina van uw

website advertenties kunt plaatsen die betrekking hebben op de inhoud van de
desbetreffende webpagina. Wanneer de bezoekers van uw website op een dergelijke
advertentie klikken, ontvangt u daarvoor een bedrag van Google.

background image

Hoofdstuk 1

Welkom bij iWeb

5

Â

blog:

Een type dagboek of verslag op het web, dat tekst, foto's en andere media kan

bevatten. Raadpleeg het gedeelte “Een blog aanmaken” op pagina 16 voor meer
informatie.

Â

browser:

een programma dat u gebruikt om websites te bezoeken (Mac OS X wordt

geleverd met de browser Safari).

Â

domeinbestand

: het bestand op uw computer waarin alle gegevens van uw iWeb-

website zijn opgeslagen.

Â

domeinnaam:

Het unieke deel (het deel na 'http' en 'www') van het webadres van

uw site is het domein. Het domein van de site www.voorbeeld.com/index is
'voorbeeld.com'.

Â

Internet:

een wereldwijd netwerk van computers dat mensen in staat stelt met

elkaar te communiceren en informatie te delen.

Â

koppeling:

Tekst of een object waarop u kunt klikken om een bepaalde handeling

uit te voeren, zoals het openen van een andere webpagina of het openen van een
document. De meeste tekstkoppelingen (ook wel links genoemd) zien er anders uit
dan de tekst eromheen (ze zijn onderstreept of hebben een andere kleur) om aan
te geven dat u erop kunt klikken.

Â

MobileMe:

Een internetdienst van Apple Inc., waarvoor een lidmaatschap is vereist.

Met een MobileMe-abonnement kunt u uw iWeb-sites met één klik op het internet
publiceren, gebruikmaken van een reclamevrije e-mailvoorziening, foto's en filmpjes
delen, online back-ups maken, synchroniseren en nog veel meer. Raadpleeg voor
meer informatie www.me.com/nl.

Â

navigatiemenu:

De inhoudsopgave van de website. Het navigatiemenu bevat een

koppeling voor elke pagina van uw website. Bezoekers kunnen op deze koppelingen
klikken om naar de desbetreffende pagina's te gaan. iWeb maakt automatisch een
navigatiemenu voor uw website aan.

Â

podcast:

Een audio- of videobestand in de vorm van een radio- of

televisieprogramma op het internet. U kunt zelf podcasts maken en uw bezoekers
de mogelijkheid bieden om deze stuk voor stuk te downloaden. Ook kunnen uw
bezoekers zich abonneren op een of meer podcasts, zodat nieuwe afleveringen
automatisch worden gedownload.

Â

RSS:

Een voorziening waardoor bezoekers van een website zich kunnen abonneren

op de inhoud daarvan, zodat ze automatisch een update ontvangen als er nieuwe
blogartikelen, podcastafleveringen of foto's op de site worden gezet. RSS staat voor
'really simple syndication'. Wanneer bezoekers zich abonneren op het kanaal van de
site, worden alle updates naar de RSS-lezer van hun keuze gestuurd.

Â

startpagina:

De pagina die als eerste verschijnt wanneer u een website bezoekt.

Deze pagina wordt ook wel de thuispagina of standaardpagina genoemd.

Â

URL:

Het adres van de website dat u in een browser typt om naar de website te

gaan. (URL staat voor 'Uniform Resource Locator'.) Een URL ziet er als volgt uit:

http://www.apple.com/nl.

background image

6

Hoofdstuk 1

Welkom bij iWeb

Â

web:

Het web (of World Wide Web) is het geheel van alle sites, pagina's, teksten,

mediabestanden en koppelingen waarmee mensen te maken krijgen wanneer ze het
internet op gaan. Hoewel de termen web en internet tegenwoordig door elkaar
worden gebruikt, is het internet in feite het netwerk van hardware en software
waarop het web is gebaseerd.

Â

webpagina:

Eén pagina van een website. Wordt ook wel kortweg pagina genoemd.

Â

website:

Een verzameling losse webpagina's die tezamen een website vormen.

De meeste websites zijn opgebouwd rond een bepaald thema, een persoon of een
organisatie. Wordt ook wel kortweg site genoemd.

Â

webwidget

: Een voorziening waarmee inhoud van het web in een van uw

webpagina's wordt ingebed. Voorbeelden zijn een routekaart van Google of een
fragment van een andere website, zoals YouTube.