iWeb - Innhold

background image

Innhold

Kapittel 1

3

Velkommen til iWeb

3

Om iWeb

3

Dette kommer du til å lære

4

Før du starter

4

Dette trenger du

4

Nyttige begreper

6

iWeb-grensesnitt

Kapittel 2

7

Lær iWeb

7

Oversikt over hvordan du oppretter et websted

8

Trinn 1: Planlegg webstedet.

8

Trinn 2: Opprett webstedet.

9

Legge til egen tekst

10

Legge til egen grafikk

11

Legge til bilder og bildealbumer

14

Lage en blogg

17

Legge inn koblinger til andre sider

19

Legge til et kart

20

Organisere webstedet

21

Endre navnet på webstedet eller en av sidene

22

Trinn 3: Publiser webstedet på Internett.

24

Gjøre endringer på webstedet

24

Fortsett å utforske iWeb

25

Hvis du vil ha mer hjelp

background image

1

3

1