iWeb - Hvis du vil ha mer hjelp

background image

Hvis du vil ha mer hjelp

Det finnes flere ressurser du kan bruke for å få mer hjelp med iWeb:
 Det skjermbaserte hjelpesystemet: iWeb leveres med et innebygd hjelpesystem.

Mens iWeb er åpent, velger du Hjelp > iWeb Hjelp. Når hjelpesystemet er åpnet,
skriver du inn et ord eller setning i søkefeltet øverst, eller klikk på et emne for å lese
instruksjoner om hvordan du utfører forskjellige oppgaver.

 Videoopplæring: Disse korte videosnuttene viser hvordan du utfører vanlige

oppgaver i iWeb. For å få tilgang til dem åpner du iWeb Hjelp og klikker deretter på
«Hvordan gjør jeg det?-videoer» (ikke tilgjengelig på alle språk).

 Hjelpetekster: Disse er tilgjengelige for mange av elementene på skjermen. Hvis du

vil se en hjelpetekst, plasserer du markøren over elementet i noen sekunder.

background image

www.apple.com/iweb

© 2008 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.
Apple, Apple-logoen, iLife, iPhoto, iTunes og Mac OS er varemerker for Apple Inc.,
registrert i USA og andre land. iWeb og Safari er varemerker for Apple Inc. iTunes Store
og .Mac er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. MobileMe er et
tjenestemerke for Apple Inc. Andre produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være
varemerker for sine respektive eiere.

H019-1284-A 07/2008