iWeb - Lage en blogg

background image

Lage en blogg

En blogg er en dagbok som legges ut på Internett slik at andre kan lese den. Ordet
blogg er en forkortelse for weblogg. Når nye bloggposter blir publisert, er de gamle
alltid tilgjengelige i et arkiv. Vanligvis er blogger organisert slik at de nyeste postene
vises først.

Bruk Medieindeks-
vinduet til å endre layout
og formatering for en
Mine Albumer-side.

background image

Kapittel 2

Lær iWeb

15

iWeb inneholder to typer bloggmaler: Blogg og Podcast. En podcast er en lyd- eller
videofil som kan beskrives som et radio- eller TV-program på Internett. Du kan
produsere dine egne podcaster og gjøre det mulig for besøkende å laste dem ned
enkeltvis, eller de kan laste ned nye episoder automatisk ved å abonnere.

Du kan legge lyd og video til både i Blogg- og Podcast-malene.

I denne opplæringen vil du legge til en blogg til webstedet ditt og lære hvordan du
skriver nye bloggposter.

Slik oppretter du en blogg:

1

Klikk på Legg til-knappen (+) (eller velg Arkiv > Ny side).

2

Velg et tema fra listen til venstre i maloversikten (denne opplæringen bruker Moderne
ramme).

3

Velg Blogg fra miniatyrene til høyre, og klikk på Velg.

Den første bloggposten vises, med dagens dato.

4

Dobbeltklikk på eksempelteksten for å skrive din egen tittel og tekst eller for å endre på
datoen.

Når du legger til en side ved hjelp av en av bloggmalene (Blogg eller Podcast), vises tre
symboler i sidepanelet:

 Blogg er siden de besøkende ser. Den viser utdrag (startteksten) fra de nyeste

bloggpostene dine. Besøkende kan klikke på «Les mer» for å vise hele innlegget.

Alle postene dine
vises her. Klikk på
en post for å vise
den nedenfor.

Skriv inn
bloggposten her.

Flytt et bilde, en lydfil
eller en film hit.

Skriv inn tittelen på

posten din her.

background image

16

Kapittel 2

Lær iWeb

 Poster er der du oppretter og organiserer bloggpostene. De som besøker webstedet,

vil ikke se denne siden, men hvis de klikker på et utdrag på blogghovedsiden, får de
se hele posten.

 Arkiv inneholder alle postene dine, også de som ikke vises på hovedsiden. Blogg-

malene inneholder en kobling til arkivet på blogghovedsiden.

Slik legger du til en ny bloggpost:

1

Klikk på Poster i sidepanelet.

2

Klikk på Legg til bloggpost-knappen.

Den nye bloggposten vil vises under tittellisten med eksempeltekst og -grafikk.

3

Dobbeltklikk på eksempelteksten for å endre tittelen og skrive inn din egen tekst.

4

Flytt over grafikk fra iPhoto eller et annet sted på datamaskinen for å erstatte
eksempelgrafikken. (Hvis Medienavigering ikke er åpen, får du tilgang til bildene dine
ved å klikke på Medier i verktøylinjen og deretter på Bilder.)

Hvis du endrer på en bloggpost, for eksempel bytter font og bakgrunnsfarger, kan du
kopiere den neste gang du lager en bloggpost og slik beholde formateringen.

Slik lager du en ny bloggpost med din egen formatering:

1

I Poster-listen velger du en side som har formateringen du ønsker å bruke.

2

Velg Rediger > Dupliser.

3

Skriv inn en ny tittel for den nye posten og bytt ut teksten og grafikken med ditt eget
innhold.

Du skriver og redigerer
postene ved å klikke på
Poster. Arkivet inneholder
poster som ikke vises på
hovedsiden.

Denne siden er den
første siden de som

besøker webstedet, ser.

Den viser utdrag fra de

nyeste bloggpostene

dine og en kobling til

arkivet.

background image

Kapittel 2

Lær iWeb

17

Slik redigerer du en allerede eksisterende bloggpost:

m

Velg en post fra tittellisten, og utfør endringene i posten under listen.