iWeb - Legge til egen tekst

background image

Legge til egen tekst

Hver mal inneholder tekstruter med eksempeltekst for titler, overskrifter og brødtekst.
Du kan bytte ut teksten på siden med din egen, og du kan flytte på, endre størrelsen
på eller slette tekstruter for å få innholdet til å passe.

Slik erstatter du eksempelteksten med din egen tekst:

m

Dobbeltklikk på eksempelteksten, og skriv inn tekst.

Velg webstedtema her.

Velg en mal her.

background image

10

Kapittel 2

Lær iWeb

Når du begynner å skrive, erstattes den markerte eksempelteksten med det du skriver.

Du kan flytte tekstruter til andre steder på siden eller endre størrelsen for å tilpasse
dem til tekstmengden.

Slik flytter du eller endrer du størrelsen på en tekstrute:

1

Klikk på teksten én gang, slik at du får opp markeringshåndtakene.

2

Klikk i tekstruten og dra den dit du vil ha den.

3

Trekk i et av markeringshåndtakene for å endre størrelsen på tekstruten.

Prøv litt selv ved å legge til egen tekst og å endre størrelsen og posisjonen til
tekstrutene. Før du publiserer webstedet, kan du velge Rediger > Angre hvis det er
noen endringer du ikke ønsker å beholde.

Slik viser du rammene til alle tekstrutene på siden:

m

Velg Vis > Vis layout for å se alle tekstrutene.