iWeb - Organisere webstedet

background image

Organisere webstedet

iWeb oppretter en navigeringsmeny automatisk. Dette er en innholdsfortegnelse som
vises på alle sidene i webstedet. Brukerne klikker på en sidetittel i navigeringsmenyen
for å gå til siden.

Når du legger til en ny side i et websted, legger iWeb automatisk inn en kobling til den
i navigeringsmenyen. Du kan bestemme rekkefølgen på objektene i
navigeringsmenyen ved å omorganisere websidene i sidepanelet. Navigeringsmenyen
vil automatisk bli oppdatert med endringene.

Den første siden i sidepanelet er webstedets startside, og er den første siden
besøkende ser. Hvis du vil bruke en annen side som startside, flytter du den øverst i
listen, rett under webstednavnet.

Du kan lage mer enn et websted i iWeb, og de vil alle sammen vises i sidepanelet. Det
første webstedet i sidepanelet kalles også start stedet.

Navigeringsmenyen vil bli
oppdatert automatisk når du
endrer rekkefølgen til sidene i
sidepanelet.

Flytt sidene i sidepanelet

for å endre rekkefølgen

deres.

background image

Kapittel 2

Lær iWeb

21

Merk: Du kan hindre at en side vises i navigeringsmenyen ved hjelp av
websideinspektøren. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Endre navigeringsmenyen
(innholdsfortegnelsen)» i iWeb Hjelp.