iWeb - Gjøre endringer på webstedet

background image

Gjøre endringer på webstedet

De fleste websteder trenger å bli oppdatert fra tid til annen. Hvis du har en blogg eller
publiserer podcaster, vil du foreta endringer ofte. For at disse endringene skal bli
synlige på Internett, må du publisere webstedet ditt på nytt for at websidene skal bli
oppdatert.

Når du klikker på Publiser (for MobileMe-websteder), vil alle webstedene og -sidene du
har endret siden forrige publisering, bli publisert på nytt. Det er ikke mulig å publisere
kun utvalgte sider eller websteder. Hver gang du klikker på Publiser eller velger en av
Publiser-kommandoene i Arkiv-menyen, vil de publiserte webstedene dine gjenspeile
webstedene og -sidene i iWeb.