iWeb - Dette kommer du til å lære

background image

Dette kommer du til å lære

I denne opplæringen lærer du å:
Â

Lage et websted ved hjelp av forhåndslagde maler

Â

Legge til sider for bilder og bildealbumer

Â

Starte en blogg (en Internett-dagbok)

Â

Legge til koblinger til andre websteder

Â

Legge til et kart

Â

Legge til en knapp med teksten Send meg e-post, slik at besøkende kan kontakte
deg

Â

Publisere webstedet, slik at andre kan besøke det

background image

4

Kapittel 1

Velkommen til iWeb