iWeb - Før du starter

background image

Før du starter

Det kan være enklere å følge denne opplæringen hvis du skriver den ut.

I mange av oppgavene som vises i opplæringen (og i iWeb Hjelp), må du velge
menykommandoer, som ser slik ut:

Velg Rediger > Kopier.

Det første ordet etter

Velg

er navnet på en meny i iWeb-menylinjen. Det neste ordet

(eller ordene) er objektet du skal velge fra menyen.

Du kan avslutte opplæringen når som helst ved å velge iWeb > Avslutt iWeb eller ved å
klikke på den røde lukkeknappen oppe i venstre hjørne i iWeb-vinduet. Neste gang du
åpner iWeb, er webstedet nøyaktig som da du forlot det.

Forsikre deg om at du arkiverer arbeidet ditt med jevne mellomrom, ved å velge Arkiv
> Arkiver.

Ha det moro, og eksperimenter så mye du vil. Du har alltid muligheten til å angre en
handling ved å velge Rediger > Angre så mange ganger som nødvendig, for å fjerne
endringene du har gjort. Angre-kommandoen fjerner ikke noe du har arkivert.