iWeb - Krok 2:  Utwórz witrynę

background image

Krok 2: Utwórz witrynę

Gdy wiesz już, co chcesz zrobić, rozpocznij od utworzenia witryny z pojedynczą stroną
powitalną. Kolejne strony dodasz do swej witryny w dalszej części tego poradnika.
Możesz dodawać poszczególne strony w dowolnej kolejności. Bardzo łatwo można je
później ułożyć w innym porządku oraz zmienić ich motyw.

Jak utworzyć witrynę?

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 Jeżeli iWeb nie jest otwarty, kliknij w jego ikonę w Docku lub kliknij dwukrotnie

w ikonę iWeb w katalogu Programy.

 Jeżeli iWeb jest już otwarty, ale nie widać okna wyboru szablonu pokazanego poniżej

w kroku 2, kliknij w przycisk Dodaj (+) na dole okna iWeb lub wybierz z menu Plik >
„Nowa strona”.

2

Zaznacz jeden z motywów po lewej stronie okna wyboru szablonu.

background image

Rozdział 2

Poznaj iWeb

9

W tym poradniku użyty jest motyw o nazwie „Nowoczesne”.

3

Wybierz szablon po prawej stronie.

Domyślnie zaznaczony jest szablon „Witamy” (ma wokół żółtą ramkę).

4

Kliknij w Wybierz.

W ten sposób masz swoją pierwszą stronę www. W pasku bocznym widać nazwę
witryny i stronę „Witamy”.