iWeb - Dodawanie mapy

background image

Dodawanie mapy

Bardzo łatwo można umieścić na swej stronie mapę, która pomoże np. klientom
znaleźć drogę do sklepu lub znajomym odszukać miejsce imprezy. Mapa taka jest
grafiką ze strony „Mapy Google”.

Jak dodać mapę?

1

Wybierz z menu Wstaw > „Mapa Google” lub kliknij w ikonę „Widgety” w pasku
narzędzi i wybierz „Mapa Google”.

2

Otwarte zostanie okno mapy Google. Wpisz w nim adres miejsca, które ma być
pokazane na mapie i kliknij w Zastosuj.

3

Jeżeli chcesz skorygować widoczny na mapie obszar, kliknij dwukrotnie w mapę i użyj
narzędzi przybliżania.

4

Zaznacz pola wyboru, pozwalające na wyświetlanie narzędzi obsługi mapy oraz dymka
z adresem.

5

Przeciągnij uchwyty mapy, aby zmienić jej wielkość.

6

Przeciągnij mapę w odpowiednie miejsce na stronie.

Jeżeli chcesz przywrócić oryginalny widok mapy dla podanego adresu, kliknij jeszcze
raz w przycisk „Zastosuj”.

Więcej informacji o umieszczaniu na stronach innych „widgetów www”, takich jak filmy
YouTube lub reklamy Google AdSense znajdziesz w pomocy iWeb.

Przekształcanie dowolnego obiektu w hiperłącze

Oprócz tworzenia hiperłączy tekstowych możesz sprawić, aby dowolny obraz, zdjęcie
lub kształt na stronie pełnił funkcję wybraną z menu „Połącz z”, dostępnego w oknie
inspektora łączy. Przykładowo, możesz umieścić na stronie strzałkę, będącą łączem
prowadzącym do kolejnej strony. Więcej informacji na temat tego typu łączy
znajdziesz w pomocy iWeb, szukając rozdziału „Tworzenie hiperłącza”.

background image

Rozdział 2

Poznaj iWeb

21