iWeb - Porządkowanie witryny

background image

Porządkowanie witryny

iWeb tworzy automatycznie menu nawigacji, czyli spis treści witryny, widoczny na
każdej z jej stron składowych. Odwiedzający mogą kliknąć w tytuł danej strony w menu
nawigacji, aby ją otworzyć.

Po dodaniu nowej strony do witryny, iWeb automatycznie dodaje łącze do niej w menu
nawigacji. Kolejność stron w menu nawigacji można ustalić samemu, zmieniając ich
ułożenie w pasku bocznym. Menu nawigacji uaktualniane jest automatycznie,
odzwierciedlając wszelkie zmiany w układzie stron.

Pierwsza strona w pasku bocznym to strona domowa. Jest to pierwsza strona, którą
zobaczą odwiedzający witrynę. Jeżeli chcesz użyć innej strony jako strony domowej,
przeciągnij ją na samą górę listy, tuż pod nazwę witryny.

iWeb pozwala na utworzenie więcej niż jednej witryny. Wszystkie utworzone witryny są
widoczne w pasku bocznym. Pierwsza witryna w pasku bocznym to witryna startowa.

Menu nawigacji uaktualniane jest
automatycznie po zmianie
kolejności stron w pasku bocznym.

Przeciągaj strony w pasku
bocznym, aby zmienić ich

kolejność.

background image

22

Rozdział 2

Poznaj iWeb

Uwaga: Możesz wyłączyć wyświetlanie dowolnej strony w menu nawigacji, używając
do tego celu inspektora strony. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz
„Modyfikowanie menu nawigacji” w pomocy iWeb.