iWeb - Uzyskiwanie dodatkowych informacji

background image

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Pomoc przy korzystaniu z iWeb można uzyskać z kilku różnych źródeł:
 Pomoc ekranowa: Do programu iWeb dołączony jest system pomocy. Jeżeli chcesz

z niego skorzystać, otwórz iWeb i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iWeb. Po otwarciu
okna pomocy możesz wpisać słowo lub wyrażenie w widocznym u góry okna polu
wyszukiwania, lub kliknąć w któryś z tematów, aby uzyskać szczegółowe instrukcje
dotyczące wykonywania określonych zadań.

 Samouczki wideo: Są to krótkie filmy, pokazujące jak wykonywać najczęściej

stosowane zadania w iWeb. Jeżeli chcesz je obejrzeć, rozwiń menu pomocy iWeb
i kliknij w „Samouczki wideo”. Dostępne są one tylko w niektórych językach.

 Opisy narzędzi: Dostępne są dla wielu elementów w oknie iWeb. Wystarczy

przytrzymać nieruchomo wskaźnik myszy nad obiektem, aby zobaczyć etykietę
z jego opisem.

background image

www.apple.com/iweb

© 2008 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Apple, the Apple logo, iLife, iPhoto, iTunes i Mac OS to znaki towarowe Apple Inc.,
zarejestrowane w USA i innych krajach. iWeb i Safari to znaki towarowe Apple Inc. iTunes
Store i .Mac to znaki towarowe Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.
MobileMe to znak usługi Apple Inc. Wymienione tutaj nazwy innych produktów oraz
nazwy firm mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich firm.

PL019-1284-A 07/2008