iWeb - Terminy, które warto znać

background image

Terminy, które warto znać

Poniżej znajdują się skrótowe wyjaśnienia terminów, które można napotkać podczas
pracy z iWeb.
Â

Reklama AdSense:

Usługa udostępniana przez Google, pozwalająca na umieszczanie

na stronach www reklam dopasowanych do treści witryny. Google płaci za klikanie
w reklamy przez odwiedzających.

Â

Blog:

Dziennik sieciowy, mogący zawierać tekst, zdjęcia i pliki multimedialne. Więcej

informacji znajdziesz w rozdziale „Tworzenie blogu” na stronie 15.

Â

Przeglądarka:

Program, służący do odwiedzania witryn sieciowych. Do systemu

Mac

OS

X dołączona jest przeglądarka

Safari

.

background image

Rozdział 1

Witamy w iWeb

5

Â

Plik domeny:

Plik, zachowany na dysku komputera, zawierający wszystkie dane

witryny tworzonej w programie iWeb.

Â

Nazwa domeny:

Pierwsza część adresu witryny, zaraz po „http” i „www”. Przykładowo,

nazwą domeny witryny www.przyklad.pl/index.html jest „przyklad.pl”.

Â

Strona domowa:

Pierwsza strona, pojawiająca się po otwarciu witryny. Nazywana jest

także

stroną startową

lub

stroną domyślną.

Â

Hiperłącze:

Tekst lub obiekt, kliknięcie w który powoduje określone działanie, np.

przejście do innej strony www lub otwarcie dokumentu. Najczęściej hiperłącza
tekstowe (zwane także

łączami

) odróżniają się od reszty tekstu podkreśleniem lub

innym kolorem, wskazując, że można w nie kliknąć.

Â

Internet:

Ogólnoświatowa sieć komputerowa, pozwalająca ludziom komunikować się

ze sobą i wymieniać informacje.

Â

MobileMe:

Usługa internetowa udostępniana przez Apple Inc. Dzięki niej można

publikować swoje witryny z iWeb jednym kliknięciem, korzystać z wolnego od reklam
konta pocztowego, udostępniać zdjęcia i wideo, wykonywać synchronizację danych,
przechowywać kopie zapasowe swoich plików itd. Więcej informacji na ten temat
znajduje się na witrynie www.me.com.

Â

Menu nawigacji:

Spis treści witryny. Menu nawigacji zawiera listę wszystkich stron

składowych witryny. Odwiedzający mogą klikać w łącza w tym menu, aby przejść do
poszczególnych stron. iWeb tworzy menu nawigacji automatycznie.

Â

Podcast:

Plik audio lub wideo, podobny do audycji radiowej lub telewizyjnej. Możesz

tworzyć własne podcasty i udostępniać je na witrynie, aby odwiedzający mogli je
pobierać ręcznie lub automatycznie poprzez subskrypcję.

Â

RSS:

Metoda subskrypcji, dzięki której odwiedzający witrynę mogą w łatwy sposób

być powiadamiani o nowych wpisach na blogu, nowych odcinkach podcastu lub
nowych zdjęciach zamieszczanych na stronie.

RSS

to skrót od angielskiego „Really

Simple Syndication”, czyli „bardzo proste rozpowszechnianie”. Po zasubskrybowaniu

źródła RSS

przez odwiedzających, wszelkie uaktualnienia są automatycznie odbierane

przez ich

czytnik RSS

.

Â

URL:

Adres witryny, wpisywany w przeglądarce, aby otworzyć tę witrynę. (

URL

oznacza „Uniform Resource Locator”, czyli „ujednolicony format adresowania
zasobów”. Typowy adres URL może wyglądać np. tak:

http://www.apple.com

Â

WWW:

Skrót ten pochodzi od „World Wide Web”, czyli „światowa pajęczyna” i określa

wszystkie witryny, strony, teksty, pliki multimedialne i łącza, z których korzystają
użytkownicy internetu. Terminy

www

i i

nternet

są często używane zamienne, należy

jednak pamiętać, że ściśle rzecz biorąc, internet to sprzęt i oprogramowanie,
z którego korzysta www.

Â

Witryna:

Zbiór pojedynczych stron www, połączonych ze sobą. Witryny dotyczą

zwykle określonego tematu, osoby lub organizacji. Nazywana także

witryną

internetową

.

background image

6

Rozdział 1

Witamy w iWeb

Â

Strona www:

Pojedyncza strona witryny. Nazywana także po prostu

„stroną”

.

Â

Widget www

: Obiekt osadzający zawartość z innej strony na jednej ze stron

utworzonych w iWeb. Może być to np. mapa Google lub film z witryny YouTube.