iWeb - Fortsätt utforska iWeb

background image

Fortsätt utforska iWeb

Gratulerar! Du har slutfört självstudiekursen. Du vill säkert fortsätta att anpassa
innehållet på din webbplats, lägga till fler bilder och annan grafik, och lägga in
specialelement som t.ex. automatisk besöksräknare. När du börjar bli mer van vid iWeb
kanske du också vill använda fler mallar till webbplatsen.