iWeb - Mer hjälp

background image

Mer hjälp

Det finns en mängd resurser att tillgå om du behöver mer hjälp med iWeb:
Â

Hjälp på skärmen: iWeb har ett inbyggt hjälpsystem. Om iWeb är igång kan du välja
Hjälp > iWeb Hjälp. När hjälpen öppnas skriver du ett ord eller en fras i sökfältet
högst upp eller klickar på ett ämne så får du mer detaljerad information om hur du
utför olika åtgärder.

Â

Video för självstudier: Dessa korta videosekvenser demonstrerar hur du genomför
vissa uppgifter i iWeb. Du kommer åt dem genom att öppna iWeb Hjälp och klicka
på “Demonstrationsvideor” (finns endast på vissa språk).

Â

Hjälptaggar: Finns för ett antal objekt på skärmen. Du visar en hjälptagg genom att
hålla pekaren över ett objekt i några sekunder.

background image

www.apple.com/iweb

© 2008 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.
Apple, Apples logotyp, iLife, iPhoto, iTunes och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc.
och är registrerade i USA och andra länder. iWeb och Safari är varumärken som tillhör Apple
Inc. iTunes Store och .Mac är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA
och andra länder. MobileMe är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Namn på andra
produkter och företag kan vara varumärken som tillhör respektive företag.
S019-1284-A 2008-07