iWeb - Lägga till en karta

background image

Lägga till en karta

Du kan enkelt lägga till en karta på din webbplats så att t.ex. kunderna hittar till din
butik eller vännerna till din fest. Kartorna är grafik från Google Maps.

Så här lägger du till en karta:

1

Välj Infoga > Google-karta (eller klicka på webbwidgets i verktygsfältet och välj Google-
karta).

2

I det fönster som visas anger du adressen och trycker på Använd.

3

Dubbelklicka på kartan och ställ sedan in hur mycket detaljer som visas med hjälp av
zoomreglagen.

4

I fönstret Google-karta anger du genom att markera kryssrutorna om zoomreglagen
och adressbubblan ska visas för besökarna.

5

Ändra storlek på kartan genom att dra i kartans markörhandtag.

6

Dra kartan till den plats på sidan där du vill att den ska finnas.

Vill du återställa den ursprungliga kartvyn för adressen klickar du på Använd igen.

Mer information om hur du lägger till andra webbwidgets, videor och Google AdSense-
annonser på webbsidor finns i iWeb Hjälp.

Vad som helst kan omvandlas till en hyperlänk

Utöver att skapa texthyperlänkar kan du låta valfri bild eller form starta någon av de
åtgärder som finns i popupmenyn Länka till i Länkgranskaren. Du kan t.ex. infoga en
pilform och göra den till en länk som leder besökarna till nästa sida. Vill du veta mer
om hur du skapar den här typen av hyperlänkar läser du “Skapa en hyperlänk”
i iWeb Hjälp.

background image

20

Kapitel 2

Lär dig iWeb