iWeb - Lägga till grafik

background image

Lägga till grafik

Mallarna i iWeb innehåller platshållargrafik som påminner om platshållartext. De anger
storleken på och placeringen av grafik i en mall.

Enklaste sättet att lägga till grafik, musik och filmer i webbplatsen är med hjälp av
mediebläddraren. När du klickar på medieknappen i verktygsfältet får du direkt tillgång
till dina iTunes- och iPhoto-bibliotek. Du behöver inte öppna programmen för att
komma åt innehållet i dem.

Dubbelklicka på
platshållartexten och skriv.

Dra i något av de här
handtagen om du vill ändra
storlek på textrutan.

Öppna mediebläddraren genom
att klicka på den här knappen
i verktygsfältet.

background image

Kapitel 2

Lär dig iWeb

11

Så här ersätter du platshållargrafik med en bild:

1

Klicka på Media i verktygsfältet.

2

Klicka på Bilder.

3

Välj det album eller den händelse som innehåller bilden du vill använda.

4

Leta reda på bilden bland miniatyrerna längst ner i mediebläddraren och dra den till
platshållargrafiken på webbsidan.

Platshållargrafiken försvinner och ersätts med bilden. När du klickar på bilden visas
markörhandtag med vilka du kan ändra storleken på bilden.

Du kan också dra en bild från skrivbordet, programmet iPhoto eller en mapp på datorn
och placera den på platshållargrafiken.

Experimentera med att byta ut platshållargrafik mot egna bilder, filmer och ljudfiler
med hjälp av mediebläddraren.