iWeb - Lägga till text

background image

Lägga till text

Varje mall innehåller textrutor med platshållartext för titlar, rubriker och brödtext.
Du ersätter texten på sidan med din egen text och du kan anpassa textrutorna till
ditt eget innehåll genom att flytta, ändra storlek på och radera dem.

Så här ersätter du platshållartext med egen text:

m

Dubbelklicka på platshållartexten och börja skriva.

Här väljer du tema för

webbplatsen.

Här väljer du sidmall.

background image

10

Kapitel 2

Lär dig iWeb

När du börjar skriva ersätts den markerade platshållartexten med det du skriver.

Du kan flytta textrutorna till olika platser på sidan eller göra dem större eller mindre
beroende på hur mycket text du vill att de ska rymma.

Så här flyttar du och ändrar storlek på en textruta:

1

Klicka en gång på texten så visas markörhandtagen runt textrutan.

2

Klicka i textrutan och dra den om du vill flytta den.

3

Dra i ett av markörhandtagen om du vill ändra storlek på textrutan.

Experimentera genom att lägga till egen text och flytta och ändra storlek på textrutorna.
Du kan alltid välja Redigera > Ångra och ångra ändringar du inte vill behålla, fram till
dess att du publicerar webbplatsen.

Så här visar du ramarna runt alla textrutor på sidan:

m

Välj Innehåll > Visa layout om du vill se alla textrutor.