iWeb - Ordna webbplatsen

background image

Ordna webbplatsen

iWeb skapar automatiskt en navigeringsmeny – en innehållsförteckning som visas på
varje sida på webbplatsen. Användarna kan gå till olika sidor genom att klicka på
sidornas titlar i navigeringsmenyn.

När du lägger till en ny sida på en webbplats placerar iWeb automatiskt en länk till
sidan i navigeringsmenyn. Du bestämmer ordningen på objekten i navigeringsmenyn
genom att ordna sidorna i sidofältet. Navigeringsmenyn uppdateras automatiskt och
visar den nya ordningen.

Den första sidan i sidofältet är webbplatsens startsida och den första sidan besökarna
ser när de går till din webbplats. Vill du byta startsida drar du helt enkelt den nya sidan
till överst i listan, alldeles under webbplatsnamnet.

Du kan skapa fler än en webbplats i iWeb och alla visas i sidofältet. Den första
webbplatsen i sidofältet kallas även startwebbplats.

Navigeringsmenyn uppdateras
automatiskt när du ändrar
ordningen på webbsidor
i sidofältet.

Ändra ordningen på

sidorna genom att dra

dem i sidofältet.

background image

Kapitel 2

Lär dig iWeb

21

Obs! Du kan med hjälp av sidgranskaren förhindra att en enskild sida syns
i navigeringsmenyn. Om du vill ha mer information, läs “Ändra navigeringsmenyn
(innehållsförteckningen)” i iWeb Hjälp.