iWeb - Göra ändringar i webbplatsen

background image

Göra ändringar i webbplatsen

De flesta webbplatser behöver uppdateras nu och då. Om du har en blogg eller
publicerar podcaster gör du ändringar ofta. Du måste publicera om webbplatsen så
att webbsidorna uppdateras innan ändringarna visas på Internet.

Knappen

Webbplatsgranskare

Om du redan har HomePage-material på MobileMe-webbplatsen

Om du har publicerat webbplatser tidigare med HomePage kommer webbplatserna
fortfarande att finnas tillgängliga på:

http://homepage.mac.com/DittMedlemsnamn

De webbplatser du skapar i iWeb och publicerar på MobileMe finns tillgängliga på:

http://web.me.com/DittMedlemsnamn

Obs! Du kan inte redigera HomePage-webbplatser i iWeb.

background image

24

Kapitel 2

Lär dig iWeb

När du klickar på Publicera (för MobileMe-webbplatser) publiceras alla webbplatser och
webbsidor du ändrat sedan du senast publicerade dem igen. Du kan med andra ord
inte bara publicera vissa webbplatser eller webbsidor. Varje gång du klickar på
Publicera, eller väljer något av Publicera-kommandona i Arkiv-menyn, matchas dina
publicerade webbplatser mot webbplatser och webbsidor i iWeb.