iWeb - Välkommen till iWeb

background image

Välkommen till iWeb

Det här dokumentet hjälper dig skapa en webbplats med
hjälp av iWeb.

Om du alltid har velat ha en egen webbplats men inte vetat hur du ska skapa en,
är iWeb ett enkelt och roligt sätt att uppnå målet.