iWeb - Det här behöver du

background image

Det här behöver du

För att kunna följa alla stegen i självstudiekursen behöver du några bilder eller andra
grafikfiler på datorn. Om du inte har tillgång till sådana kan du hoppa över de delarna.