iWeb - Innan du börjar

background image

Innan du börjar

Det blir enklare att följa kursen om du skriver ut den.

I flera av uppgifterna i den här självstudiekursen (och i iWeb Hjälp) måste du välja
menykommandon, vilket ser ut så här:

Välj Redigera > Kopiera.

Det första ordet efter

Välj

är menynamnet i iWebs menyrad. Nästa ord (ett eller flera) är

de alternativ du ska välja från menyn.

Du kan när som helst avbryta självstudierna genom att välja iWeb > Avsluta iWeb, eller
genom att klicka på den röda stängningsknappen överst till vänster i iWeb-fönstret.
Nästa gång du öppnar iWeb ser webbplatsen ut precis som när du lämnade den.

Spara regelbundet det du har gjort genom att välja Arkiv > Spara.

Lek lite och experimentera så mycket du vill. Du kan alltid ångra en åtgärd genom att
välja Redigera > Ångra så många gånger som behövs för att ta bort de ändringar du
gjort. Du kan inte ta bort sparade ändringar med kommandot Ångra.