iWeb - iWebs gränssnitt

background image

iWebs gränssnitt

Sidofält

När du skapar webbplatser och webbsidor visas de i sidofältet. Genom att klicka på
visningstriangeln kan du visa och dölja sidor på en webbplats eller underordnade sidor
på en blogg. Du kan arrangera om sidorna genom att dra dem i listan. Du kan till och
med dra en sida från en webbplats till en annan.

Webbsideytan

På webbsideytan skapar du innehållet till en webbsida. Du kan lägga till grafikfiler,
filmfiler och ljudfiler till webbplatsen genom att dra dem till ytan.

Webbsideytan har fyra olika regioner:
Â

navigeringsfältet, som innehåller navigeringsmenyn (webbplatsens innehållslista)

Â

sidhuvudet överst på sidan

Â

sidfoten längst ner på sidan

Â

brödtexten, som är området mellan sidhuvudet och sidfoten

Vill du veta mer läser du “Om webbsideregioner” i iWeb Hjälp.

Webbsideytan

Här redigerar du

webbsidan. Skriv in text,

lägg till grafik och video,

lägg till länkar, ordna
objekt på sidan, med

mera.

Sidofält

Alla de webbplatser och

webbsidor du skapar

visas här. När du klickar

på en sida visas den i

webbsideytan.

Platshållartext
och -grafik
Klicka på
platshållartexten och
skriv egna rubriker
och brödtext. Dra
egna grafikfiler över
platshållargrafik.

Navigeringsmeny
Alla sidor på
webbplatsen finns
med i
navigeringsmenyns
lista. Besökarna kan
se dina webbsidor
genom att klicka på
de här länkarna.

background image

2

7

2