iWeb - Termer som är bra att känna till

background image

Termer som är bra att känna till

Här är några korta definitioner för en del av de ord du kommer att stöta på när du
arbetar med iWeb.
Â

AdSense-annons:

En tjänst som tillhandahålls av Google och som gör det möjligt att

lägga till annonser som är relevanta i förhållande till det övriga materialet på enskilda
sidor på din webbplats. Du kan få inkomster från Google när besökare på din
webbplats klickar på annonser.

Â

Blogg:

En webbaserad journal som innehåller text, bilder och annat mediamaterial.

Vill du veta mer, läs ”Skapa en blogg” på sidan 14.

Â

Webbläsare:

Ett program som du använder när du besöker webbplatser.

(Webbläsaren som följer med Mac OS X heter Safari).

Â

Domänfil

: Den fil på datorn som innehåller alla iWeb-webbplatsdata.

background image

Kapitel 1

Välkommen till iWeb

5

Â

Domännamn:

Roten (den första delen, efter “http” och “www”) i webbplatsens

webbadress är domänen. Till exempel är domänen i webbadressen
www.exempel.com/index ”exempel.com”

Â

Hemsida:

Den första sidan som visas när du besöker en webbplats. Kallas ibland

hemsida

eller

startsida.

Â

hyperlänk:

Text eller objekt som utlöser en åtgärd när du klickar på den, som t.ex. att

öppna en webbsida eller ett dokument. De flesta texthyperlänkar (kallas även

länkar

)

ser annorlunda ut än den omgivande texten (de är understrukna eller har en annan
färg) för att markera att det går att klicka på dem.

Â

Internet:

Ett världsomspännande nätverk av datorer där individer kan kommunicera

med varandra och utbyta information.

Â

MobileMe:

En medlemsbaserad Internettjänst som tillhandahålls av Apple Inc. Med

ett MobleMe-prenumeration kan du publicera dina iWeb-webbplatser med ett klick,
och du får tillgång till reklamfria e-posttjänster, bild- och videodelning,
säkerhetskopiering via webben, synkronisering och mycket mer. Besök www.me.com
för mer information.

Â

Navigeringsmeny:

Webbplatsens innehållsförteckning. Navigeringsmenyn innehåller

en lista med länkar till alla sidor på webbplatsen. Besökarna kan gå till enskilda sidor
genom att klicka på länkarna. iWeb skapar automatiskt en navigeringsmeny för
webbplatsen.

Â

Podcast:

En ljud- eller videofil som är som radio- eller tv-program på Internet.

Du kan skapa egna podcaster och låta besökarna hämta dem en och en, eller låta
dem hämta nya avsnitt automatiskt via en prenumeration.

Â

RSS:

En funktion som gör det möjligt för besökarna att prenumerera på

webbplatsinnehåll och få automatiska uppdateringar när nya bloggposter,
podcastavsnitt eller bilder läggs till på webbplatsen.

RSS

står för “Really Simple

Syndication". När besökarna prenumererar på webbplatsens

ström

skickas

uppdateringarna till den

RSS-läsare

de väljer.

Â

URL:

Webbplatsens adress, som du skriver in i webbläsaren när du vill gå till

webbplatsen. (

URL

står för “Uniform Resource Locator".) En typisk URL ser ut så här:

http://www.apple.com/se/

Â

Webb:

Webben (eller World Wide Web) är alla de webbplatser, webbsidor, text,

mediefiler och länkar användarna ser och använder på Internet. Även om termerna

webb

och

Internet

används på samma sätt är egentligen Internet det maskin- och

programvarunätverk som webben bygger på.

Â

Webbplats:

En samling enskilda webbsidor som länkats samman till en webbplats.

Webbplatser är normalt uppbyggda kring ett tema, en person eller en organisation.
Kallas ibland

sajt

efter engelskans "site".

Â

Webbsida:

En enskild sida på en webbplats. Kallas ibland bara

sida

.

background image

6

Kapitel

1

Välkommen till iWeb

Â

Webbwidget

: Ett objekt som bäddar in innehåll från webben i någon av dina

webbsidor. Det kan t.ex. vara en Google-karta eller innehåll från en annan webbplats
som t.ex. YouTube.